GRONDWERK

 

Vakkundig grondwerk is de basis voor een goede tuin, zonder deze basis is er geen fundament voor de andere werkzaamheden. Omdat wij de graafmachines en transportmiddelen in eigen beheer hebben en wij niet afhankelijk zijn van derden voor de levering van bepaalde aanvullende diensten kunnen wij snel en efficiënt te werk gaan.

 

Onder de verharding moet een stevige puin- of zandbaan gemaakt worden. Hier is het van belang dat de ondergrond stevig verdicht wordt. Voor de andere delen van de tuin geld juist dat de grond los en doorlatend moeten zijn. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

 

Wij verzorgen het complete grondwerk:

  • Leveren van zand, grond, tuingrond, gebroken puin, enz.
  • Uitgraven van het cunet
  • Leggen van drainage, hemelwaterafvoer en riolering
  • Zandbed verdichten
  • Graafwerkzaamheden met minikraan of shovel